Знаковые имена современной русской литературы: Евгений Водолазкин: коллективная монография

Termin: 31.01.2020

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazał się II tom serii Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ „Wybitni Pisarze Współczesnej Literatury Rosyjskiej”, poświęcony twórczości Jewgienija Wodołazkina.

Знаковые имена современной русской литературы: Евгений Водолазкин: коллективная монография

Redakcja: Anna Skotnicka, Janusz Świeży

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019

Liczba stron: 624

ISBN: 978-83-233-4762-0

e-ISBN: 978-83-233-7053-6

Jewgienij Wodołazkin (ur. 1964) to jeden z najciekawszych i najpopularniejszych współczesnych pisarzy rosyjskich. Wielką sławę w kraju i na świecie zdobył dzięki powieści Laur (Лавр, 2012), przetłumaczonej na 30 języków, w tym w 2015 roku na język polski. Pisarz otrzymał za nią najbardziej prestiżowe nagrody literackie w Rosji oraz wyróżnienia zagraniczne. Krytyk „The Guardian” uznał powieść za jedno z dziesięciu najważniejszych dzieł literatury światowej o Bogu. Jako prozaik Wodołazkin zadebiutował w 2005 roku; jest autorem pięciu powieści, zbiorów opowiadań i esejów oraz dramatów. Pracuje jako profesor literatury staroruskiej w Instytucie Literatury Rosyjskiej (Domu Puszkinowskim) Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu.

Praca zbiorowa Wybitni pisarze współczesnej literatury rosyjskiej: Jewgienij Wodołazkin (Знаковые имена современной русской литературы: Евгений Водолазкин) składa się z 45 artykułów, napisanych przez autorów z 13 krajów świata (Armenia, Czechy, Izrael, Finlandia, Litwa, Niemcy, Polska, Rosja, Szwajcaria, USA, Ukraina, Węgry, Włochy). Większość tekstów poświęcona jest szeroko rozumianej literaturoznawczej analizie dzieł pisarza, ale znalazły się tu również artykuły lingwistyczne i translatologiczne, a także omówienie naukowego dorobku autora. Dwa kolejne teksty przygotował do tomu sam Wodołazkin. Artykuły powstały na podstawie referatów wygłoszonych na II międzynarodowej konferencji naukowej „Wybitni pisarze współczesnej literatury rosyjskiej: Jewgienij Wodołazkin”, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim 17–19 maja 2018 roku. Pierwsza konferencja (2016) oraz wydany w jej efekcie tom prac (2017) poświęcone były twórczości Michaiła Szyszkina. Podobnie jak wówczas, wszystkie prace napisane są w języku rosyjskim.

SPIS TREŚCI

 

Data opublikowania: 31.01.2020
Osoba publikująca: Marcin Ziomek