Mgr Olga Dorczuk odwołuje zajęcia w dniu 21.10.2019 r.

Termin: 21.10.2019 - 22.10.2019
Mgr Olga Dorczuk odwołuje zajęcia w dniu 21.10.2019 r.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.
Data opublikowania: 21.10.2019
Osoba publikująca: Żaneta Pawlak