Zmiany w zajęciach i dyżurach dra Krzysztofa Ozgi

Termin: 09.01.2019 - 16.01.2019

Dr Krzysztof Ozga – ogłoszenia:

1. W poniedziałek 14 stycznia konsultacje odbędą się wyjątkowo w godzinach 12.30-13.15.

2. Zajęcia oraz konsultacje w środę 16 stycznia są odwołane. Zostały one odrobione wg następującego porządku:

·         warsztat językoznawcy  - 04.12.2018, godz. 8.00-9.30

·         rosyjski językowy obraz świata – 05.12.2018, godz. 11.30-13.00.

Data opublikowania: 09.01.2019
Osoba publikująca: Dorota Krakowska