Inauguracja dla studiów niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2018/2019

Termin: 10.10.2018 - 12.10.2018

Inauguracja dla studiów niestacjonarnych I stopnia
w roku akademickim 2018/2019

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ zawiadamia, że inauguracja roku akademickiego studiów niestacjonarnych licencjackich "Język i kultura Rosji" odbędzie się w piątek,
12 października 2018 r. o godz. 15.00, ul. Ingardena 3, s. 38.

Serdecznie zapraszamy!

 

Bezpośrednio po inauguracji rozpoczną się zajęcia wg ustalonego harmonogramu.

I rok Język i kultura Rosji

1 grupa  sala 38

2 grupa  sala 56

II rok Język i kultura Rosji

1 grupa  sala 37A

2 grupa  sala 38A

Data opublikowania: 10.10.2018
Osoba publikująca: Bogusława Kustra