Wizyty studyjne w wybranych krakowskich korporacjach

Termin: 21.01.2019 - 19.08.2602

Szanowni Studenci,

Wydział Filologiczny UJ organizuje wizyty studyjne w wybranych krakowskich korporacjach. Celem wizyt jest zapoznanie studenta ze specyfiką pracy w danej firmie/dziale i wstępne przygotowanie do ewentualnego podjęcia stażu w korporacji. Firmy, który wyraziły gotowość udziału w projekcie to: Hays, HSBC, UPM, Cap Gemini, Amway, Ecolab, PMI, AMS, Hitachi, IBM, Accenture, Motorola. Planujemy rozpoczęcie wizyt po przerwie semestralnej. Bardzo proszę osoby zainteresowane udziałem w programie o przesłanie do mnie do 26 stycznia 2019 r. na adres: marcin.jaroszek@uj.edu.pl  informacji zwrotnej zawierającej następujące dane.

  1. nazwisko i imię,
  2. rok i stopień studiów,
  3. studiowany język,
  4. poziom językowy, 
  5. email

Z poważaniem,

 

Marcin Jaroszek

Pełnomocnik Dziekana WF UJ ds. kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi

Data opublikowania: 21.01.2019
Osoba publikująca: Dorota Krakowska