Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Elżbieta Górska przyznała godziny dziekańskie na środę 31.10. 2018 r. od godziny 13:00

Termin: 29.10.2018 - 31.10.2018
Informujemy, że na  wniosek Samorządu Studentów Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Elżbieta Górska  przyznała godziny dziekańskie na środę 31.10. 2018 r. od godziny 13:00
Data opublikowania: 29.10.2018
Osoba publikująca: Dorota Krakowska