Pracownicy

Katedra Kultury Słowian Wschodnich IFWsch

Katedra Literaturoznawstwa Rosyjskiego IFWsch

dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ - kierownik katedry

prof. dr hab. Wasilij Szczukin

dr hab. Józef Kuffel, prof. UJ

dr hab. Anna Skotnicka, prof. UJ

dr hab. Katarzyna Jastrzębska

dr Matylda Chrząszcz

dr Magdalena Ochniak

dr Ewelina Pilarczyk

dr Justyna Pisarska

dr Katarzyna Syska

dr Urszula Trojanowska

dr Marcin Ziomek

 

Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Jerzy Kapuścik

prof. dr hab. Halina Waszkielewicz

doc. dr hab. Ewa Korpała-Kirszak

doc. dr hab. Władysław Piotrowski

doc. dr hab. Jadwiga Szymak-Reiferowa

dr hab. Anna Gildner, prof. UJ

dr hab. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, prof. UJ

dr Jan Dębski

dr Bohdan Łazarczyk

dr Danuta Piwowarska

 

Katedra Ukrainistyki IFWsch

Pracownicy emerytowani:

 

Zakład Językoznawstwa Rosyjskiego IFWsch

Pracownicy emerytowani:

 

Zakład Komunikacji Językowej  i Kulturowej IFWsch

Pracownicy emerytowani: