Pracownicy

Katedra Antropologii i Komparatystyki Kulturowo-Literackiej IFWsch

​Pracownicy emerytowani:

Katedra Kultury Słowian Wschodnich IFWsch

 

Katedra Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku IFWsch

Pracownicy emerytowani:

 

Katedra Średniowiecznej i Nowożytnej Literatury Rosyjskiej IFWsch

Pracownicy emerytowani:

Katedra Ukrainistyki IFWsch

Pracownicy emerytowani:

 

Zakład Językoznawstwa Rosyjskiego IFWsch

Pracownicy emerytowani:

 

Zakład Komunikacji Językowej  i Kulturowej IFWsch

Pracownicy emerytowani: