Urodziny profesora Wiesława Witkowskiego

11.  stycznia 2020 r. przedstawiciele Katedry Ukrainistyki odwiedzili Pana Profesora Wiesława Witkowskiego. Okazją do wizyty była rocznica urodzin Profesora. W imieniu pracowników Katedry prof. Adam Fałowski złożył Dostojnemu Jubilatowi życzenia. Profesor Witkowski nie tylko podzielił się wspomnieniami na temat własnych nauczycieli oraz współpracowników, ale także żywo interesował się obecną sytuacją Instytutu, jak i całego Uniwersytetu.​

Data opublikowania: 15.01.2020
Osoba publikująca: Marcin Ziomek