Studencka Konferencja Naukowa Слово, фраза, текст глазами молодого филолога II

Organizator: Studenckie Koło Naukowe „(W)Koło Rosji”

   Studenckie Koło Naukowe „(W)Koło Rosji” Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

organizuje 4 grudnia 2019 roku  Studencką Konferencję Naukową

Слово, фраза, текст глазами молодого филолога II

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Obrady odbywać się będą w sali 38 i 57 (po 13.15)

 

PROGRAM

9.10 -9.30      Rejestracja uczestników

9-30-9.45       Otwarcie Konferencji

9.45-10.00     Magdalena Wójcik (II rok SUM FR), Жест как проявление невербальной коммуникации – история и современность

10.00-10.15   Kamil Szybalski (I rok SUM FR), Заглавие с подтекстом и возможности его передачи в переводе (на материале книги „Крещеные крестами” Эдуарда Кочергина)

10.15-10.30  Joanna Sawuła (II rok SUM FR), Был ли евреем Ваня-Жид или о чем говорят уличные прозвища героев книги „Ангелова кукла” Эдуарда Кочергина

10.30-10.45   Joanna Pańkowska (I rok SUM JRwTS), Когда звук становится „эхом” смысла: стихотворение „Lokomotywa” Юлиана Тувима и его переводы на русский язык

10.45-11.00   Marcel Gralec (V rok Historii, III rok Filologii Czeskiej), Русский панславизм и его философские корни

11.00-11.15   Dyskusja

11.15-11.30                                         Przerwa

11.30-11.45   Nina Milica Detmer (absolwentka studiów magisterskich FR), Контекстуально ложные друзья переводчика

11.45-12.00   Angelika Klusek (I rok SUM FR), Разговорная речь и просторечие в политическом дискурсе (на примере выступлений В. Путина)

12.00-12.15   Paulina Rożek (IV rok Bałkanistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Zoonimy w powieści J.K. Rowling „Harry Potter i Komnata Tajemnic” i ich przekład na język polski i serbski

12.15-12.30   Oliwia Woźnica (II rok SUM FR), Музыкальные мотивы как проявления интертекста в романе Ильфа и Петрова „Двенадцать стульев” и его переводе на польский язык

12.30-12.45    Daria Wojciechowska (III rok FR), Świat fauny w nazwach i opisach XII-XVII ww.

12.45-13.00    Dyskusja

13.00-13.15                                         Przerwa

13.15-13.30   Ewelina Lech (III rok FR), Ilia Riepin „Car Iwan Groźny i jego syn Iwan” – między obrazem a tekstem

13.30-13.45   Klaudia Famulak (III rok FR), История одного „перевода”: как Пиноккио превратился в Буратино

13.45-14.00   Aleksandra Brzeźniak (III rok FR), „Песня о вещем Олеге” Włodzimierza Wysockiego w polskich tłumaczeniach

14.00-14.15  Marta Stańczak (III rok Filologii Rosyjskiej UJ), Gra słowem w twórczości Stanisława Lema i możliwości jej przekładu na język rosyjski

14.15-14.30    Dyskusja

Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji

                                                                    

Data opublikowania: 30.11.2019
Osoba publikująca: Marcin Ziomek