Erasmus+ Wyjazdy dla studentów

Termin: 16.09.2019 - 11.10.2019

ERASMUS+ WYJAZDY

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór do programu Erasmus+ studia w roku akademickim 2019/2020

Terminarz rekrutacji:

 

16.09.-11.10.2019 r. – czas trwania II Rekrutacji

12 -17.10.2019 r. – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb,

18 - 24.10.2019 r. – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki, ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSwebprzesłanie protokołu do DOSZ 

 

Rekrutacja na program Erasmus+ studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka i złożyć wniosek.

Kto może skorzystać z Erasmus+?

 • każdy student UJ zarejestrowany na studiach I, II i III stopnia, bez względu na obywatelstwo,
 • w momencie wyjazdu trzeba mieć ukończony pierwszy rok studiów I stopnia (licencjackich) i uzyskać wpis na drugi rok studiów I stopnia.
 • studenci starający się o wyjazd na trzecim roku studiów I stopnia (licencjackich) również otrzymują warunkowo stypendium Erasmusa. Aby wyjechać na stypendium muszą być wpisani na pierwszy rok studiów II stopnia (magisterskich uzupełniających).

 

Do jakich krajów można wyjechać?

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej ma podpisane umowy z następującymi uczelniami:

 • Chorwacja (Sveučilište u Zagrebu)
 • Czechy (Univerzita Hradec Králové; Univerzita Palackeho v Olomouci; Univerzita Karlova v Praze)
 • Estonia (Tallinna Ülikool; Tartu Ülikool)
 • Litwa (Vilniaus Universiteto)
 • Łotwa (Daugavpils Universitate; Latvijas Universitate)
 • Słowacja (Presovska Univerzita)
 • Węgry (Eötvös Loránd University; University of Szeged)

 

Na jak długo można wyjechać?

 • Można wyjechać na jeden semestr (zimowy, letni) lub na cały rok akademicki, choć preferowane są wyjazdy semestralne.
 •  Pobyt na uczelni zagranicznej musi trwać minimalnie 3 miesiące, a maksymalnie nie dłużej niż 12 miesięcy.

 

Wysokość stypendium

Dofinansowanie przyznawane studentom zależy od kierunku ich mobilności:

 • 500 Euro/miesiąc —  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania .
 • 450 Euro/miesiąc — Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania,  Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 • 400 Euro/miesiąc — Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  DMWS:

https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/ka103

Data opublikowania: 16.09.2019
Osoba publikująca: Marcin Ziomek