75-lecie Doktor Bożeny Zinkiewicz-Tomanek

Dla Katedry Ukrainistyki 24 października tego roku był dniem szczególnym. Studenci, wykładowcy i goście katedry spotkali się na wykładzie Doktor Bożeny Zinkiewicz-Tomanek na temat „Rzeczowniki typu зайчата, школярчата jako przykład żywotności i bogactwa współczesnego języka ukraińskiego”. Prelegentka całe dorosłe życie jest związana z Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – tutaj (w nieprzemianowanym jeszcze Instytucie Filologii Rosyjskiej) w 1966 roku skończyła studia, w 1975 roku obroniła doktorat i pół wieku pracowała jako wykładowca, przez kilka lat pełniąc też funkcję wicedyrektora. Bożena Zinkiewicz-Tomanek jest postacią wyjątkowo ważną dla krakowskiej ukrainistyki. Prawie trzydzieści lat temu była współzałożycielką tej specjalności na Uniwersytecie Jagiellońskim, a przez długie lata najaktywniejszym organizatorem pracy dydaktycznej i niestrudzonym najtroskliwszym opiekunem katedry. Jest autorką podręczników i słowników dla polskich studentów filologii ukraińskiej oraz wielu prac naukowych z dziedziny językoznawstwa. Mimo że od dziesięciu lat jest na emeryturze, wciąż wytrwale pracuje naukowo i działa na rzecz ukrainistyki oraz społeczności ukraińskiej. O ogromnym szacunku, jakim jest darzona mogą świadczyć nadawane Jej nagrody, takie jak Order Księżnej Olgi oraz doktorat honoris causa Donieckiego Uniwersytetu Narodowego w Winnicy czy liczne dyplomy i podziękowania ministerstw oświaty w Polsce i na Ukrainie. Dzięki swojemu zaangażowaniu i energii, z jaką podchodzi do każdego stawianego sobie zadania, życiowej mądrości i serdeczności cieszy się w szerokich kręgach wielkim autorytetem oraz szczerą ludzką sympatią.

W tym roku Doktor Bożena Zinkiewicz-Tomanek świętuje jubileusz 75-lecia. Z tej okazji najserdeczniej życzymy Jej wielu jeszcze szczęśliwych lat w dobrym zdrowiu i pełni sił twórczych.

Tekst: Anna Budziak

Data publikacji: 25.10.2018
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski