SZKOŁA PRAWA UKRAIŃSKIEGO - zapisy do 5 października

Termin: 03.10.2018 - 05.10.2018

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych UJ zaprasza do wzięcia udziału w Szkole Prawa Ukraińskiego.

 

W semestrze zimowym odbędzie się kurs prawniczego języka ukraińskiego prowadzony przez doświadczonego lektora. Kurs trwa 40 godzin. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla osób rozpoczynających swoją przygodę z językiem i prawem ukraińskim, jak również dla osób władających już tym językiem w większym lub mniejszym stopniu. Zajęcia dzięki autorskiemu programowi pozwalają w pół roku poznać język ukraiński, w szczególności terminologię prawniczą, w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację i zrozumienie wykładów prowadzonych w drugim semestrze.

 

Zapisy odbywają się za pośrednictwem systemu USOS (studenci) poczty elektronicznej na adres Szkoły (absolwenci, doktoranci): okspo@uj.edu.pl.

 

Zapisy przyjmowane są do dnia 5 października.

 

Zaliczenie prawniczego języka ukraińskiego uprawnia do uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu „Wstęp do prawa ukraińskiego”, który będzie prowadzony przez wykładowców z dwóch czołowych ukraińskich uczelni. Na przedmiot składa się 6 dwudniowych kursów. 

 

Udział w naszym programie daje możliwość poznania prawa państwa rozwijającego się, bliskiego sąsiada Polski, który ma ogromny potencjał, a co za tym idzie – daje szanse wyróżnienia się na rynku pracy znajomością języka i prawa ukraińskiego. Podkreślić należy, że Szkoła Prawa Ukraińskiego jest również miejscem, w którym staramy się przybliżyć Państwu kulturę i historię Ukrainy .

Data opublikowania: 03.10.2018
Osoba publikująca: Dorota Krakowska