Zajęcia z metodyki nauczania języka rosyjskiego w krakowskiej Szkole Podstawowej nr 101

14 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 101 w Krakowie z inicjatywy mgr Olgi Dorczuk oraz mgr Joanny Osipowej, a także Pani Katarzyny Zalewskiej (nauczyciel języka angielskiego SP 101) odbyło się spotkanie pod tytułem: „Z tolerancją w sercu! Studenci – Uczniom”.  Studenci I roku SUM uczęszczający na zajęcia z Metodyki nauczania języka rosyjskiego mieli okazję wykazać się swoimi umiejętnościami pedagogicznymi przed uczniami klasy drugiej i szóstej. W ramach pierwszego spotkania grupa studentów w składzie: Adrian Bolsęga, Karolina Bukała, Katarzyna Dąbrowska, Marta Detmer, Dawid Jarzyna, Anna Klimek, Katarzyna Krzemień, Sylwia Marszałek oraz Dawid Szwajcowski przeprowadzili lekcję pokazową, podczas której opowiadali uczniom o kulturze Rosji, Ukrainy oraz Białorusi, a także przybliżali języki Słowian Wschodnich. Studenci wykazali się wysokim profesjonalizmem i z dużym zaangażowaniem podeszli do wyzwania, zaś uczniowie z entuzjazmem uczestniczyli w przeprowadzonej lekcji. Spotkanie uznajemy za udane i jednocześnie żywimy nadzieję, że przerodzi się ono w wydarzenie cykliczne!

Joanna Osipowa

Data publikacji: 20.06.2017
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek