Katedra Literaturoznawstwa Rosyjskiego

Kontakt:

30-059 Kraków, ul. Romana Ingardena 3, tel. 12 663 25 10

Pracownicy:

 • dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ - kierownik katedry
 • prof. dr hab. Wasilij Szczukin
 • dr hab. Anna Skotnicka, prof. UJ
 • dr hab. Katarzyna Jastrzębska
 • dr hab. Józef Kuffel, prof. UJ
 • dr Matylda Chrząszcz
 • dr Magdalena Ochniak
 • dr Ewelina Pilarczyk
 • dr Justyna Pisarska
 • dr Katarzyna Syska
 • dr Urszula Trojanowska
 • dr Marcin Ziomek​

 

Pracownicy emerytowani:

Katedra Antropologii i Komparatystyki Kulturowo-Literackiej

prof. dr hab. Jerzy Kapuścik

dr hab. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, prof. UJ

 

Katedra Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku

dr hab. Anna Gildner, prof. UJ

doc. dr hab. Ewa Korpała-Kirszak

doc. dr hab. Władysław Piotrowski

doc. dr hab. Jadwiga Szymak-Reiferowa

prof. dr hab. Halina Waszkielewicz

 

Katedra Średniowiecznej i Nowożytnej Literatury Rosyjskiej

dr Jan Dębski

dr Bohdan Łazarczyk

dr Danuta Piwowarska

Aktualności Katedry

Doktoranci:

 • Małgorzata Bachan-Kołodziejska 
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kapuścik Temat rozprawy: Transformacje translatologiczne bohaterów. Na materiale wybranych tłumaczeń literatury rosyjskiej wykonanych przez Andrzeja Drawicza
 • Aleksandra Brzuzy
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kapuścik Temat rozprawy: Жанрово-стилистическая трансформация русского рока на материале песен Земфиры, Сургановой и Арефьевой
 • Marianna Chłopek-Labo
  Promotor: dr hab. Katarzyna Jastrzębska Temat rozprawy: Przekład a tożsamość. Proza Oksany Zabużko w polskich i rosyjskich translacjach
 • Ksenia Dubiel
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Wasilij Szczukin Temat rozprawy: Проблема ритма в теории и поэтической практике русского и украинского футуризма (Problem rytmu w teorii i praktyce poetyckiej rosyjskiego i ukraińskiego futuryzmu
 • Sylwia Marszałek
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Wasilij Szczukin Temat rozprawy: Substrat nordycki w staroruskiej kronice "Opowieść lat minionych"
 • Anna Maślana 
  Opiekun naukowy: dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ Temat rozprawy: Jak wzmocnić język łemkowski? Analiza językowych działań rewitalizacyjnych 
 • Irina Romańska 
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kapuścik Temat rozprawy: Prawda i fikcja obrazu Rosji prowincjonalnej w prozie Borysa Jekimowa
 • Aleksandra Surdykowska 
  Promotor: prof. dr hab. Wasilij Szczukin Temat rozprawy: Twórczość Daniiła Charmsa. Studium poetyki cielesności
 • Agnieszka Ścibior
  Opiekun naukowy: dr hab. Katarzyna Jastrzębska Opiekun pomocniczy: dr Marek Tuszewicki (Katedra Judaistyki UJ) Temat rozprawy: Przetł€maczyć żydowskość. Izaak Babel po polsku
 • Marta Watral 
  Opiekun naukowy: dr hab. Helena Duć-Fajfer Temat rozprawy:  Paradygmat budzicielstwa w literaturze łemkowskiej. Konstrukty, realizacje, perspektyw