Dyrekcja

Pełniący obowiązki Dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Dr hab. Jakub Sadowski, prof. UJ

ul. Romana Ingardena 3, pokój 15B

Dyżury 

we wtorki w godz. 12:00 - 13:00

oraz w inne dni po wcześniejszym umówieniu.

 

 

 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktyki

Dr Joanna Rybarczyk-Dyjewska

 

ul. Romana Ingardena 3, pokój 22A

Dyżury we wtorki o godzinie 10:00 oraz w piątki o godzinie 10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik studiów niestacjonarnych

Dr Matylda Chrząszcz

ul. Romana Ingardena 3, pokój 22A

 

Dyżury w semestrze letnim

w piątki  10:00 - 11:30

lub

w soboty 8:30 - 9:15 - raz w miesiącu w tygodniach zjazdowych

(terminy dyżuru sobotniego będą podawane na bieżąco)

 

Pierwszy sobotni dyżur w semestrze letnim odbędzie się

29 lutego br. w godz. 8:30 - 9:15