Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Dr hab. Katarzyna Jastrzębska 

 

 

 

ul. Władysława Reymonta 4, gabinet 6A

 

Dzień i godzinę spotkania proszę wcześniej zgłosić w Sekretariacie IFW (p. Żaneta Pawlak)

 

 

Zastępca Dyrektora ds. studenckich

Dr Agata Skurzewska

 

ul. Władysława Reymonta 4, gabinet 8

Dyżury we wrześniu:

w środę 20 września 

w godzinach 11:00-13:00

 

 

 

 

Kierownik studiów niestacjonarnych

Dr Matylda Chrząszcz

Przyjmuje strony

w piątki  9:00 - 10.30

lub

w piątki 15:00 - 16:30 - raz w miesiącu w tygodniach zjazdowych

(terminy dużuru popołudniowego będą podawane na bieżąco)

ul. Władysława Reymonta 4, gabinet 8