Dyrekcja

Pełniący obowiązki Dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Dr hab. Jakub Sadowski

 

Dyżury w semestrze letnim:

czwartki w godz. 12:00 - 13:00

oraz w inne dni po wcześniejszym umówieniu

 

W dniu 14.06.2018 r. dyżur zostaje przeniesiony na godz. 11.00-12.00.

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktyki

Dr Joanna Rybarczyk-Dyjewska

 

ul. Romana Ingardena 3, pokój 22A

dyżur w czwartek 14 czerwca br. o godzinie 14:30

dyżur w czwartek 21 czerwca br. o godzinie 11:30

Kierownik studiów niestacjonarnych

Dr Matylda Chrząszcz

ul. Romana Ingardena 3, pokój 22A

 

Dyżury w semestrze letnim

w piątki  10.45 - 12.15

lub

w soboty 8:30 - 9:15 - raz w miesiącu w tygodniach zjazdowych

(terminy dyżuru sobotniego będą podawane na bieżąco)