Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Dr hab. Katarzyna Jastrzębska 

 

Dyżury w sesji zimowej i poprawkowej:

dla pracowników: poniedziałek 12.00-13.00 i czwartek 11.00-12.00
dla studentów: poniedziałek 13.15-15.00 i czwartek: 12.00-14.00
 

 

ul. Romana Ingardena 3 pokój 15B

 

Dzień i godzinę spotkania proszę wcześniej zgłosić w Sekretariacie IFW (p. Żaneta Pawlak)

 

 

Zastępca Dyrektora ds. studenckich

Dr Agata Skurzewska

 

ul. Romana Ingardena 3, pokój 22A

 

Dyżury w sesji zimowej i poprawkowej:

1.02 (czwartek) w godzinach 11:30-12:30

8.02 (czwartek) w godzinach 9:30-10:30

22.02 (czwartek) w godzinach 11:30-12:30.

 

 

 

Kierownik studiów niestacjonarnych

Dr Matylda Chrząszcz

ul. Romana Ingardena 3, pokój 22A

 

Dyżury w semestrze zimowym

w piątki  11.30 - 13.00

lub

w soboty 8:30 - 9:15 - raz w miesiącu w tygodniach zjazdowych

(terminy dyżuru sobotniego będą podawane na bieżąco)

Najbliższy sobotni dyżur dr Matyldy Chrząszcz odbędzie się

27 stycznia 2018 r.