Dyrekcja

Pełniący obowiązki Dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Dr hab. Jakub Sadowski, prof. UJ

ul. Romana Ingardena 3, pokój 15B

Dyżury 

w poniedziałki w godz. 12:30 - 13:30

oraz w inne dni po wcześniejszym umówieniu.

 

 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktyki

Dr Joanna Rybarczyk-Dyjewska

 

ul. Romana Ingardena 3, pokój 22A

Najbliższy dyżur odbędzie się w poniedziałek, 23 września br. o godz. 11.00

 

 

 

 

 

Kierownik studiów niestacjonarnych

Dr Matylda Chrząszcz

ul. Romana Ingardena 3, pokój 22A

 

Dyżury w semestrze letnim

w piątki  9.00 - 10.30

lub

w soboty 8:30 - 9:15 - raz w miesiącu w tygodniach zjazdowych

(terminy dyżuru sobotniego będą podawane na bieżąco)