Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Dr hab. Katarzyna Jastrzębska 

 

Dyżury w semestrze zimowym

dla pracowników: środa 13.45-15.00 i czwartek 10.30-11.15
dla studentów: czwartek: 13.40-15.00

Dyżur w czwartek w dniach 30 listopada i 7 grudnia zostaje odwołany z powodów służbowych. 

 

ul. Romana Ingardena 3 pokój 15B

 

Dzień i godzinę spotkania proszę wcześniej zgłosić w Sekretariacie IFW (p. Żaneta Pawlak)

 

 

Zastępca Dyrektora ds. studenckich

Dr Agata Skurzewska

 

ul. Romana Ingardena 3, pokój 22A

 

Dyżury w semestrze zimowym

w środy oraz czwartki w godzinach 13:30 - 14:30

W dniach 15-16 listopada dyżur zostaje odwołany.

Dyżur wyjątkowo we wtorek 14 listopada w godz. 14:00 - 16:00

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik studiów niestacjonarnych

Dr Matylda Chrząszcz

Przyjmuje strony

w piątki  11.30 - 13.00

lub

w soboty 8:30 - 9:15 - raz w miesiącu w tygodniach zjazdowych

(terminy dyżuru sobotniego będą podawane na bieżąco)

ul. Romana Ingardena 3, gabinet 22A