Dyrekcja

Pełniący obowiązki Dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Dr hab. Jakub Sadowski

ul. Romana Ingardena 3, pokój 15B

Dyżury 

w poniedziałki w godz. 12:00 - 13:00

oraz w inne dni po wcześniejszym umówieniu.

W dn. 10.12.2018 r. dyżur odwołany z powodu wyjazdu służbowego.

Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktyki

Dr Joanna Rybarczyk-Dyjewska

 

ul. Romana Ingardena 3, pokój 22A

Dyżury we wtorki o godz. 10:30 oraz piątki o godz. 10:00

Kierownik studiów niestacjonarnych

Dr Matylda Chrząszcz

ul. Romana Ingardena 3, pokój 22A

 

Dyżury w semestrze letnim

w piątki  10.45 - 12.15

lub

w soboty 8:30 - 9:15 - raz w miesiącu w tygodniach zjazdowych

(terminy dyżuru sobotniego będą podawane na bieżąco)

W piątek 07.12.2018 r. dyżur odbędzie się w godz. 14.00 - 15.00,

W piątek 14.12.2018 r. dyżur odbędzie się w godz. 9.00 - 10.30,

W sobotę 15.12.2018 r. dyżur odbędzie się w godz. 8.30 - 9.30.