Doktoranci:

 • Małgorzata Bachan-Kołodziejska 
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kapuścik Temat rozprawy: Transformacje translatologiczne bohaterów. Na materiale wybranych tłumaczeń literatury rosyjskiej wykonanych przez Andrzeja Drawicza
 • Aleksandra Brzuzy
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kapuścik Temat rozprawy: Жанрово-стилистическая трансформация русского рока на материале песен Земфиры, Сургановой и Арефьевой
 • Marianna Chłopek-Labo
  Promotor: dr hab. Katarzyna Jastrzębska Temat rozprawy: Przekład a tożsamość. Proza Oksany Zabużko w polskich i rosyjskich translacjach
 • Ksenia Dubiel
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Wasilij Szczukin Temat rozprawy: Проблема ритма в теории и поэтической практике русского и украинского футуризма (Problem rytmu w teorii i praktyce poetyckiej rosyjskiego i ukraińskiego futuryzmu
 • Sylwia Marszałek
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Wasilij Szczukin Temat rozprawy: Substrat nordycki w staroruskiej kronice "Opowieść lat minionych"
 • Anna Maślana 
  Opiekun naukowy: dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ Temat rozprawy: Jak wzmocnić język łemkowski? Analiza językowych działań rewitalizacyjnych 
 • Irina Romańska 
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kapuścik Temat rozprawy: Prawda i fikcja obrazu Rosji prowincjonalnej w prozie Borysa Jekimowa
 • Aleksandra Surdykowska 
  Promotor: prof. dr hab. Wasilij Szczukin Temat rozprawy: Twórczość Daniiła Charmsa. Studium poetyki cielesności
 • Agnieszka Ścibior
  Opiekun naukowy: dr hab. Katarzyna Jastrzębska Opiekun pomocniczy: dr Marek Tuszewicki (Katedra Judaistyki UJ) Temat rozprawy: Przetł€maczyć żydowskość. Izaak Babel po polsku
 • Marta Watral 
  Opiekun naukowy: dr hab. Helena Duć-Fajfer Temat rozprawy:  Paradygmat budzicielstwa w literaturze łemkowskiej. Konstrukty, realizacje, perspektyw