Odwołanie zajęć

Termin: 10.03.2020

Informujemy, iż Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Elżbieta Górska, podjęła decyzję o zmianie formy wszelkich zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Filologicznym na formę zdalną - do odwołania. 

Decyzja o trybie odbywania zajęć zdalnych zostanie przekazana niezwłocznie po niezbędnych konsultacjach i ustaleniach.

Prosimy o śledzenie bieżących inforamacji zamieszczanych na uniwersyteckich stronach internetowych.

Data opublikowania: 10.03.2020
Osoba publikująca: Marcin Ziomek