Zaproszenie na wykład Международные организации с элементами дипломатического протокола na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Termin: 26.02.2020 - 01.03.2020
Miejsce: Wydział Prawa i Administracji
SZanowni Państwo,
 
uprzejmie informuje, że II sem. bieżącego roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ prowadzę wykład:
 
Международные организации с элементами дипломатического протокола
 
Wykład odbywa się we czwartki w godz. 13.15 - 14.45 w pomieszczeniach Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego – ul. Gołębia 9 Ip., sala 121.
 
Oczekiwany poziom językowy uczestników: wystarczy B1.
 
Tematyka wykładu: wybrane zagadnienia z prawa organizacji międzynarodowych oraz protokół dyplomatyczny.
 
Forma zajęć: wykład interaktywny z zadaniami, grami, zabawami itp.
 
Egzamin: zasadniczo w formie testu, ale (jeżeli spełni się wymóg min. 50 proc. obecności) możliwa alternatywna forma egzaminu w postaci ułożenia 2 kazusów wraz z rozwiązaniami.
 
Zapisy trwają do 1 III 2020.
 
W razie trudności technicznych, związanych z zapisami pomocny może być Sekretariat ZPMP – ul. Gołębia 9, Ip., pok. 131
 
Podaję także mój adres mailowy:
 
 
Zapraszam!
 
Brygida Kuźniak
Data opublikowania: 26.02.2020
Osoba publikująca: Marcin Ziomek