Informacje dotyczące wyborów do Kolegium Elektorów oraz Senatu UJ

Termin: 12.02.2020

Komisja Wyborcza zwołała Zebrania Wyborcze Pracowników Wydziału Filologicznego. Szczegółowy harmonogram znajduje się w ogłoszeniu.

Wszelkie informacje dotyczące wyborów znajdują się na stronie https://filg.uj.edu.pl/wybory-2020

Data opublikowania: 12.02.2020
Osoba publikująca: Marcin Ziomek