Spotkanie Wschodnie. Współczesna Gruzja:marzenia, aspiracje, realia

Termin: 12.04.2019
Organizator: Katedra Kultury Słowian Wschodnich

Katedra Kultury Słowian Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

zaprasza na:

 

Spotkanie Wschodnie
w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej
 

 

Współczesna Gruzja:
marzenia, aspiracje, realia.  

 

wystąpienie

Tamar Lortkiphanidze

Young Ambassador of Georgia to the Republic of Poland

 

 

12 kwietnia 2019 roku (piątek),
godzina 10:00,
ul. Romana Ingardena 3, sala 22.


 

Prowadzenie: dr Bartosz Gołąbek

Tamar Lortkiphanidze - Młoda Ambasador Gruzji w RP. Absolwentka kierunku stosunki międzynarodowe – dyplomacja współczesna na Uniwersytecie Warszawskim.

Ukończyła również studia na drugim kierunku zdrowie publiczne (zarządzanie w ochronie zdrowia) na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Obecnie doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Pracę doktorską pisze na temat geopolitycznych uwarunkowań bezpieczeństwa państw Kaukazu Południowego.

Data opublikowania: 11.04.2019
Osoba publikująca: Marcin Ziomek