Spotkanie Wschodnie z profesor Barbarą Ronchetti

Termin: 19.03.2019
Organizator: Katedra Kultury Słowian Wschodnich

 

Katedra Kultury Słowian Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

zaprasza na 

 

Spotkanie Wschodnie

 

Prof. Barbara Ronchetti

Sapienza Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia

 

wygłosi wykład

Хоровое повествование о “знаках истории”.
Русские женские голоса соединяют воедино
разное/идентичное прошлое
в литературных произведениях
.

 

 

19 marca 2019 roku (wtorek), godzina 13:15,
ul. Ingardena 3, sala 15.

 

Spotkanie Wschodnie jest częścią polsko-włoskiego projektu zatytułowanego 
"Extralocal Perspectives on Languages Literatures and Cultures" 
będącego wspólną inicjatywą naukową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Literatury i Filozofii Uniwersytetu Sapienza w Rzymie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

 

Data opublikowania: 15.03.2019
Osoba publikująca: Marcin Ziomek