Anna Roszkowska (1935-2019)

Termin: 24.02.2019
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Drogiej Koleżanki
 
ś+p
mgr Anny Roszkowskiej z domu Kasztelowicz (5.IX.1935-5.II.2019)
 
 
Była z nami w czasach studiów rusycystycznych oraz w trakcie swojej pracy
na Zamku Wawelskim, w Studium Języków Obcych UJ i naszym Instytucie
w latach 1964-1991.
Odeszła Osoba szlachetna, o wielkiej kulturze osobistej, wierna w przyjaźni,
ceniona za profesjonalizm zawodowy.
 
Spoczywaj w pokoju, Haniu!
 
Przyjaciele z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Data opublikowania: 24.02.2019
Osoba publikująca: Marcin Ziomek