ZAPISY NA ZAJĘCIA profesorów wizytujących Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Termin: 25.02.2019

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej serdecznie zaprasza na zajęcia prowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 przez wybitne znawczynie kultury i literatury rosyjskiej: prof. Tatianę Krugłową i prof. Natalię Złydniewą.

 

Pani dr hab. Tatiana Krugłowa, profesor Uralskiego Uniwersytetu Federalnego im. Pierwszego Prezydenta Rosji Borysa Jelcyna, jest historykiem i teoretykiem kultury, estetykiem, wybitnym specjalistą w zakresie historii kultury rosyjskiej XX wieku, estetyki radzieckiej i postradzieckiej. W semestrze letnim Pani Profesor zaprasza na kursy: Социалистический реализм как культурная парадигма (poniedziałki, 15.00-18.15) oraz Художественный консерватизм ХХ-ХХI веков в России (środy, 15.00-18.15). Pierwsze zajęcia - 11 marca, ostatnie - 29 kwietnia.

 

Z kolei Pani Natalia Złydniewa jest profesorem Instytutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, semiotykiem kultury, wybitną znawczynią geografii humanistycznej. Kursy proponowane przez Panią Profesor to: Изображение и слово в русской культуре 20 века (poniedziałki, 15.00-18.15) oraz Russian avant-garde and its cultural context (kurs w języku angielskim; wtorki, 15.00-18.15). Zajęcia trwają od początku semestru do 16 kwietnia.

 

Kursy dostępne są dla wszystkich chętnych – jako zajęcia opcyjne dla Studentów i Doktorantów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, jako fakultatywne dla wszystkich innych Studentów i Doktorantów UJ, wreszcie jako otwarte dla wszystkich zainteresowanych (możłiwe otrzymanie certyfikatu uczestnictwa).

 

Zapisy na zajęcia dla Studentów IFW – od 25 lutego przez system USOS. Studentów innych Instytutów i Wydziałów, Doktorantów i wszystkich chętnych prosimy o rejestrację przez Sekretariat.
Data opublikowania: 18.02.2019
Osoba publikująca: Marcin Ziomek