JUBILEUSZOWY, X. WYJAZD STUDENTÓW INSTYTUTU FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ „ODKRYJMY BIAŁORUŚ”!

Termin: 06.01.2019
Organizator: dr Dzmitry Kliabanau

W dniach 26 kwietnia 10 maja 2019 roku planowany jest X wyjazd naukowo-badawczy studentów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ na Białoruś.

*Wyjazdy na Białoruś – okazja, aby zobaczyć kraj, położony tak blisko względem Polski, a mimo to wciąż pozostający dla wielu swoistą terrą incognita, bliżej poznać bogatą i różnorodną kulturę białoruską, a także podszkolić się w posługiwaniu się językiem rosyjskim i białoruskim podczas obcowania z Białorusinami – w stołecznym Mińsku i innych miejscowościach białoruskich. 
*Wyjazdy na Białoruś – okazja, aby zobaczyć zabytki z listy UNESCO, pochodzić ścieżkami Jagiełły, Adama Mickiewicza, Tomasza Zana, Jana Czeczota, Michała Ogińskiego, Walentego i Melchiora Wańkowiczów, Jana Damla, Józefa Oleszkiewicza, Stanisława Moniuszki, Tadeusza Kościuszki, Stanisława Augusta Poniatowskiego i wielu innych znanych polskiemu i białoruskiemu odbiorcy postaci – znanych za sprawą wielowiekowej przynależności Polski i Białorusi do wspólnoty kulturowej zwanej Rzeczpospolitą Obojga Narodów. 
*Wyjazdy na Białoruś – okazja do zweryfikowania dotychczasowej wiedzy i wyobrażeń, a także do obalenia stereotypów.

Wstępny program zwiedzania:

1.Mińsk i okolice. 2-milionowa stolica Białorusi, największe miasto kraju i 9. miasto Europy pod względem liczebności mieszkańców. Zabytki architektury, historii i kultury, w tym: Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej – pierwsze na świecie muzeum II WŚ. Kurhan Sławy – pierwszy pomnik II WŚ w postaci kopca na terenie ZSRR. Stroczyca – skansen, umożliwiający poznanie kultury ludowej XVIII – XIX wieku. Chatyń – memorial upamiętniający operacje pacyfikacyjne podczas okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Linia Stalina – muzeum militarne.

2. Zamki i pałace: Krewo – ruiny zamku z p. XIV w., miejsce zagłady Kiejstuta i zawarcia unii w 1385 roku. Holszany – ruiny zamku Sapiehów (XVI-XVII). Nowogródek – wzgórze zamkowe i ruiny zamku XI-XIV wieku. Rużana – ruiny zamku Sapiehów (XVI-XVIII). Kossów Poleski – zamek Pusłowskich (XIX), jedyny na Białorusi w stylu gotyku angielskiego. Mir – XVI-zamek z listy zabytków UNESCO. Nieśwież – zamek Radziwiłłów (XVI-XVIII) wpisany na listę UNIESCO. Pałac Świętopełk-Czećwiercińskich w Żołudku (p.XX) – miejsce akcji filmu „Masakra” – pierwszego horroru białoruskiego. Zamki królewskie w Grodno.

3. Zabytki sakralne i monastery: Kościół Bożego Ciała w Nieświeżu (XVI) – pierwsza budowla barokowa w Europie Środkowej i Wschodniej. Kościół i klasztor bazylianów w Borunach – zabytek baroku białoruskiego z XVII wieku. Smarhoń – zabytki architektury sakralnej, w tym architektury protestanckiej z XVI wieku. Gerwiaty – najwyższa świątynia na Białorusi, jeden z najwspanialszych przykładów architektury neogotyckiej. Połock: najstarszy czynny monaster chrześcijański na Białorusi – monaster św. Eufrozyny. Sobór św. Sofii (XI-XVIII w.)

4. W programie – zwiedzanie licznych muzeów Mińska, Witebska, Połocka, Grodna, Nowogródka, Kossowa, Zalesia etc.

Liczebność grupy – do 13 osób. Uczestnicy dostaną DOFINANSOWANIE wyjazdu (do 1000 zł).

Przejazd: 
W związku z możliwością skorzystania z bezwizowego zwiedzania Republiki Białorusi możliwe są różne opcje dojazdowe: 
1. samolotem – z przewoźnikiem BELAVIA. W cenie biletu lotniczego (najrozsądniej kupować na odcinku Warszawa-Mińsk) przewóz bagażu rejestrowanego (23 kg) oraz bagażu podręcznego (8 kg). Przy takiej opcji nie jest potrzebne załatwianie wizy białoruskiej.
2. naziemnymi środkami lokomocji. Większa ilość bagażu, niższa cena przejazdu, konieczność wyrobienia wizy.
Przejazdy po Białorusi: wynajem busa, linie regularne.

Koszty: 
1. w przypadku skorzystania z tzw. "bezwizu": 
-ubezpieczenie – ok. 50 zł. 
-przejazdy międzynarodowe – łącznie do 300 USD. 
-pozostałe koszty: zameldowanie, zakwaterowanie w Mińsku, Połocku, przejazdy po Białorusi (w tym wynajętym busem), bilety wstępu do muzeów, teatru, usługi przewodników – ok. 1650 zł. ŁĄCZNIE: ok.1850 + dofinansowanie. 
2. w przypadku posługiwania się naziemnymi środkami lokomocji: 
-koszty ubezpieczenia i wizy 25 EUR + ok.50 zł. 
-pozostałe koszty: przejazdy międzynarodowe, zameldowanie, zakwaterowanie w Mińsku, Połocku, przejazdy po Białorusi (w tym wynajętym busem), bilety wstępu do muzeów, teatru, usługi przewodników – ok. 1850 zł. ŁĄCZNIE: ok.1300 + dofinansowanie.

Terminy zgłoszeń: do 27.01.2019.

Pytania organizacyjne - dr Dzmitry Kliabanau: timtaller1@yahoo.co.uk

 

Data opublikowania: 06.01.2019
Osoba publikująca: Marcin Ziomek