Komisja Słowianoznawstwa O/PAN w Krakowie zaprasza na referat dr hab. Władimira Miakiszewa "Миф и реальность в легенде о королевстве Попа Ивана (по материалам Хроники всего света Мартина Бельского)"

Termin: 06.12.2018 - 19.12.2018

Komisja Słowianoznawstwa O/PAN w Krakowie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 roku (środa) o godz. 18.00 w sali nr 4 (I piętro) w gmachu przy ulicy św. Jana 28.


Dr hab. Władimir MIAKISZEW przedstawi referat pt.:

Mit i rzeczywistość w legendzie o królestwie popa Jana według Kroniki wszystkiego świata Marcina Bielskiego
Миф и реальность в легенде о королевстве Попа Ивана (по материалам Хроники всего света Мартина Бельского)
 

Data opublikowania: 06.12.2018
Osoba publikująca: Dorota Krakowska