Apokalipsa czy Renesans? Spotkanie z prof. Walerijem Mildonem

Termin: 29.11.2018

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

 

serdecznie zaprasza na spotkanie z Profesorem Walerijem Mildonem
 - w najbliższy czwartek, 29 listopada, o godzinie 13.15 w sali 22.

Gość i Profesor wizytujący Instytutu wygłosi wykład pod tytułem:

 

"Апокалипсис или Ренессанс. Судьба художника на руинах империй"

 

Profesor Walerij Mildon pracuje w Wyższej Szkole Filmowej im. Siergieja Gierasimowa w Moskwie i kieruje tam Katedrą Literatury i Sztuki Rosyjskiej. Jest autorem kilku monografii naukowych, m. in.: "Открылась бездна... Образы места и времени в классической русской драме" (1992), "Чехов сегодня и вчера" (1996), "Философия русской драмы. Мир А.Н. Островского" (2007), "Вся Россия - наш сад. Русская литература как одна книга" (2013), "Эдип и Фауст. К теории культуры" (2016).

 

Zapraszamy Studentów, Doktorantów, Wykładowców naszego Instytutu
oraz wszystkich zainteresowanych.

Data opublikowania: 27.11.2018
Osoba publikująca: Bogusława Kustra