Obce/swoje II. Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy

Termin: 13.09.2017

 

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się monografia zbiorowa Obce/swoje II. Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy pod redakcją Katarzyny Glinianowicz i Katarzyny Kotyńskiej finansowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ oraz Fundację Slawistyczną.

Współautorami tomu są antropolodzy, językoznawcy i literaturoznawcy z Białorusi, Litwy, Polski, Słowacji, Ukrainy; wśród nich badacze z IFW UJ: dr Tomasz Hodana, dr Wiktoria Hojsak, dr Dzmitry Kliabanau, dr Katarzyna Syska. Kluczowym zagadnieniem podejmowanym przez autorów jest pytanie o strategie wartościowania, opisywania, oswajania miasta i wsi, a także ich podobieństwa i różnice w wybranych paradygmatach kulturowych.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, którą w formie e-booka można pobrać na stronie wydawnictwa: http://www.wydawnictwoscriptum.pl/obceswoje-ii-miasto-i-wies-w-kulturze-bialorusi-polski-rosji-ukrainy-p-214.html

Data opublikowania: 13.09.2017
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek