Uprawnienia pedagogiczne do nauczania języka rosyjskiego

event-date: 24.09.2019

Osoby, które uzyskały wpis na I rok studiów magisterskich w naszym Instytucie (na dowolnym kierunku), mają prawo do zrealizowania bezpłatnego kursu pedagogicznego i zdobycia uprawnień nauczycielskich. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie tytułu licencjata w zakresie filologii rosyjskiej bądź certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na poziomie C1.

Od tego roku akademickiego program Kursu Pedagogicznego jest realizowany w szerszym niż dotychczas wymiarze godzin, ale jego ukończenie daje uprawnienia do nauczania języka we wszystkich typach szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Kurs jest realizowany w ciągu dwóch lat. Obowiązkowe przedmioty do zrealizowania w ramach kursu to:

I lub II semestr: pedagogika dla nauczycieli (30 h), psychologia dla nauczycieli (30 h) oraz podstawy dydaktyki (45 h).

III semestr: pedagogika dla nauczycieli (30 h), psychologia dla nauczycieli (30 h) oraz emisja głosu (15 h).

Te przedmioty są do zrealizowania w Studium Pedagogicznym UJ.

Oprócz tego w naszym Instytucie należy zrealizować 150 godzin metodyki nauczania języka rosyjskiego (90 h na I roku oraz 60 godzin na II roku) oraz 150 godzin praktyki dydaktycznej (po 25 godzin hospitacji w szkole w I i II semestrze na I roku oraz 100 godzin praktyki dydaktycznej w szkole we wrześniu po I roku)

Rejestracja na przedmioty w Studium Pedagogicznym odbywa się we wrześniu, ale za pośrednictwem naszego sekretariatu. Na metodykę nauczania języka rosyjskiego studenci rejestrują się samodzielnie w październiku. Osoba odpowiedzialna za Kurs Pedagogiczny w Instytucie to mgr Joanna Osipowa-Policha (joanna.osipowa@uj.edu.pl), do której proszę kierować pytania w razie wątpliwości oraz zgłaszać się w razie pozytywnej decyzji o rozpoczęciu kursu. Dodatkowe informacje również na stronie Studium Pedagogicznego UJ: http://www.sp.uj.edu.pl/kontakt

Published Date: 18.09.2019
Published by: Marcin Ziomek