Programy studiów na rok akademicki 2017/18

Filologia rosyjska

Kultura Rosji i narodów sąsiednich

Filologia ukraińska oraz filologia ukraińska z językiem rosyjskim

Język i kultura Rosji