Tabele programów studiów na rok akademicki 2018/19

Filologia rosyjska

Kultura Rosji i narodów sąsiednich

Filologia ukraińska oraz filologia ukraińska z językiem rosyjskim

Język i kultura Rosji

Studia stacjonarne - PROGRAM na rok akad. 2016/17

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia stacjonarne - NOWE PROGRAMY STUDIÓW

Studia I stopnia

Studia II stopnia