Licencjat

Przepisy

Formalności przed egzaminem licencjackim (lub obroną pracy licencjackiej)

Aby przystąpić do obrony należy:

1.  Po uzyskaniu zaliczenia (CZYLI PO UZYSKANIU WSZYTKICH WPISÓW W ELEKTRONICZNYM INDEKSIE W USOS) z wszystkich przedmiotów obowiązujących w trakcie trwania studiów I stopnia należy zgłosić rok do rozliczenia w sytemie USOS.

Po uzyskaniu zaliczenia z seminarium licencjackiego (ukończeniu pracy licencjackiej) promotor pracy powiadamia sekretariat wysyłając zatwierdzony temat pracy (w języku, w jakim praca została napisana). Otwiera to studentowi możliwość wprowadzenia pracy licencjackiej oraz wymaganych informacji na jej teamt do systemu APD (poprzez USOS).

Po wprowadzeniu pracy do systemu APD należy wydrukować oświadczenie o udostępnianiu pracy w internecie i czytelni z systemu APD.

"Oświadczenie" wydrukowane z APD oraz dokumenty wymienione poniżej należy złożyć do sekretariatu na 10 dni przed planowną obroną

2. Do sekretariatu Instytutu nalezy złożyc następujące dokumenty (wszystkie razem):

a.    Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym  W przypadku odpisu dyplomu jedynie w jęz. polskim proszę zaznaczyć wszędzie 0 (zero). Koszt dyplomu to 60 zł, koszt każdego odpisu w języku obcym: 40 zł.

b.    Formularz Biura Karier - do pobrania TUTAJ.

UWAGA!!! STUDENCI, KTÓRYCH OBRONA ODBĘDZIE SIĘ PO 1 PAŻDZIERNIKA 2019 r. NIE SKŁADAJĄ ZDJĘĆ DO DYPLOMU!

-nowy wniosek o wydanie dyplomu w jęz. angielskim (od 1.X.2019)

Zlecenie wpłaty za dyplom zostanie wygenerowane po złożeniu wymaganych dokumentów.

        

Odbiór dyplomu w pokoju 24A przy ul. Ingardena 3. Przypominam, przed odbiorem dyplomu należy oddać wszytkie wypożyczone książki. Wszelkie pytania na temat odbioru dyplomów proszę kierować do pani mgr Bogusławy Kustry  b.kustra@uj.edu.pl

Zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Rektora UJ z dnia 1 czerwca 2012 roku praca dyplomowa  w wersji papierowej jest zwracana absolwentowi wraz z wydaniem dyplomu ukończnia studiów.

Obrona pracy licencjackiej (od roku akad. 2016/17)

Obrona pracy licencjackiej składa się z dwóch części: rozmowy na temat pracy licencjackiej oraz z dwóch pytań z dyscypliny (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo) w ramach danej specjalności.

Dla studentów filologii rosyjskiej i ukraińskiej będą to zagadnienia literaturo- i językoznawcze, dla studentów KRiNS – zagadnienia literaturo- i kulturoznawcze.

Język egzaminu (polski lub rosyjski / ukraiński) wybiera zdający. Wybór języka nie ma wpływu na ocenę z egzaminu.  

 

Problematyka egzaminu licencjackiego (fil. rosyjska)

Problematyka egzaminu licencjackiego (KRiNS)

Problematyka egzaminu licencjackiego (fil. ukraińska)

Problematyka egzaminu licencjackiego (Język i kultura Rosji)

 

 

Magisterium

Przepisy

Jakie dokumenty należy złożyć przed obroną pracy magisterskiej

1. Po uzyskaniu zaliczenia z seminarium magisterskiego (ukończeniu pracy  magisterskiej) promotor  pracy powiadamia sekretariat wysyłając zatwierdzony temat pracy (w języku, w jakim praca została napisana). Otwiera to magistrantowi możliwość wprowadzenia pracy magisterskiej oraz wymaganych informacji na jej temat do systemu APD (poprzez USOS).

Nie wolno zapomnieć, że po uzyskaniu wszytkich zaliczeń należy w USOS zaznaczyć "zgłoszony do rozliczenia" [czyli: indeks elektroniczny zgłoszony do zaliczenia roku]. Wcześniej należy sprawdzic prawidłowość podpięć przedmiotów.

2. Po wprowadzeniu pracy oraz wszystkich danych należy wydrukować  "Oświadczenie o udostępnianiu pracy w internecie i czytelni" z systemu APD.

3. Na dwa tygodnie przed planowaną obroną nalezy  złożyć w sekretariacie"Oświadczenie" wydrukowane z APD  oraz:

a.    Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym  W przypadku odpisu dyplomu jedynie w jęz. polskim proszę zaznaczyć wszędzie 0 (zero). Koszt dyplomu to 60 zł, koszt każdego odpisu w języku obcym: 40 zł.

b.    Formularz Biura Karier - do pobrania TUTAJ.

UWAGA!!! STUDENCI, KTÓRYCH OBRONA ODBĘDZIE SIĘ PO 1 PAŻDZIERNIKA 2019 r. NIE SKŁADAJĄ ZDJĘĆ DO DYPLOMU!

-nowy wniosek o wydanie dyplomu w jęz. angielskim (od 1.X.2019)

Zlecenie wpłaty za dyplom zostanie wygenerowane po złożeniu wymaganych dokumentów.

Wszystkie dokumenty należy złożyć PO UZYSKANIU WSZYTKICH WPISÓW W ELEKTRONICZNYM INDEKSIE W USOS

Odbiór dyplomu w pokoju 24A przy ul. Ingardena 3. Przypominam, przed odbiorem dyplomu należy oddać wszytkie wypożyczone książki. Wszelkie pytania na temat odbioru dyplomów proszę kierować do pani mgr Bogusławy Kustry  b.kustra@uj.edu.pl

Zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Rektora UJ z dnia 1 czerwca 2012 roku praca dyplomowa  w wersji papierowej jest zwracana absolwentowi wraz z wydaniem dyplomu ukończnia studiów.

Egzamin magisterski dla filologii rosyjskiej oraz kultury Rosji i narodów sąsiednich (jednolite studia magisterskie oraz SUM)

Egzamin magisterski dla filologii filologii ukraińskiej (jednolite studia magisterskie oraz SUM)