Licencjat

Przepisy

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem studiów UJ par. 18, pkt. 3:

"Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI przez opiekuna pracy najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2" [czyli na dwa tygodnie przed końcem września  - przypis IFW].

 

Grafik czynności zwiazanych z zatwierdzaniem pracy licencjackiej

do 15 września

ostateczny termin składania pracy dyplomowej u Promotora przez studenta

18-15 dni przed obroną

zgłoszenie przez Promotora (droga mejlową) tytułu pracy (w języku pracy) do sekretariatu w celu otwarcia Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

10 dni przed obroną dla licencjatu

złożenie przez Studenta pracy dyplomowej w sekretariacie wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami

10 dni przed obroną

podanie przez Promotora nazwiska Recenzenta pracy do sekratariatu

5 dni przed obroną

podanie przez Promotora  składu Komisji do sekretariatu

Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych

Instrukcje dla studentów, promotorów i recenzentów dotyczące obsługi APD

Formalności przed egzaminem licencjackim (lub obroną pracy licencjackiej)

Aby przystąpić do obrony należy:

1.  Po uzyskaniu zaliczenia (CZYLI PO UZYSKANIU WSZYTKICH WPISÓW W ELEKTRONICZNYM INDEKSIE W USOS) z wszystkich przedmiotów obowiązujących w trakcie trwania studiów I stopnia należy zgłosić rok do rozliczenia w sytemie USOS na 10 dni przed planowanym terminem egzaminu licencjackiego lub obroną pracy licencjackiej lecz nie później niż 30 września.

Uwaga osoby piszące pracę:  Po uzyskaniu zaliczenia z seminarium licencjackiego (ukończeniu pracy licencjackiej) promotor pracy powiadamia sekretariat wysyłając zatwierdzony temat pracy (w języku, w jakim praca została napisana). Otwiera to studentowi możliwość wprowadzenia pracy licencjackiej oraz wymaganych informacji na jej teamt do systemu APD (poprzez USOS).

Po wprowadzeniu pracy oraz wszystkich danych należy wydrukować pracę licencjacką oraz oświadczenie o udostępnianiu pracy w internecie i czytelni z systemu APD.

Pracę wraz z "Oświadczeniem" wydrukowanym z APD oraz dokumenty wymienione poniżej należy złożyć do sekretariatu (co najmniej na 10 dni przed planowaną obroną).

2. Do sekretariatu Instytutu nalezy złożyc następujące dokumenty (wszystkie razem) najpóźniej na 10 dni przed planowanym egzaminem licencjackim/obroną pracy:

a.    Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym  W przypadku odpisu dyplomu jedynie w jęz. polskim proszę zaznaczyć wszędzie 0 (zero). Koszt dyplomu to 60 zł, koszt każdego odpisu w języku obcym: 40 zł.

b.    Czterech identycznych zdjęć dyplomowych o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (w przypadku odpisu w języku obcym – dodatkowe zdjęcie). ZDJĘCIA NALEŻY Z TYŁU PODPISAĆ IMIENIEM I NAZWISKIEM

c.    Formularz Biura Karier - do pobrania TUTAJ.

Zlecenie wpłaty za dyplom zostanie wygenerowane po złożeniu wymaganych dokumentów.

Wszystkie dokumenty należy złożyć na 10 dni przed planowanym egzaminem/obroną, lecz nie wcześniej niż na miesiąc przed egzaminem/obroną.

        

Odbiór dyplomu w pokoju 8 przy ul. Reymonta 4. Przypominam, przed odbiorem dyplomu należy oddać wszytkie wypożyczone książki. Wszelkie pytania na temat odbioru dyplomów proszę kierować do pani mgr Bogusławy Kustry  b.kustra@uj.edu.pl

Zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Rektora UJ z dnia 1 czerwca 2012 roku praca dyplomowa  w wersji papierowej jest zwracana absolwentowi wraz z wydaniem dyplomu ukończnia studiów.

Obrona pracy licencjackiej (od roku akad. 2014/15)

Obrona pracy licencjackiej składa się z dwóch części: rozmowy na temat pracy licencjackiej oraz z trzech pytań z zakresu tematyki seminarium oraz problematyki pracy. (Uchwała Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 X 2016 r)

Język egzaminu (polski lub rosyjski / ukraiński) wybiera zdający. Wybór języka nie ma wpływu na ocenę z egzaminu.

Obrona pracy licencjackiej (od roku akad. 2016/17)

Obrona pracy licencjackiej składa się z dwóch części: rozmowy na temat pracy licencjackiej oraz z dwóch pytań z dyscypliny (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo) w ramach danej specjalności.

Dla studentów filologii rosyjskiej i ukraińskiej będą to zagadnienia literaturo- i językoznawcze, dla studentów KRiNS – zagadnienia literaturo- i kulturoznawcze.

Język egzaminu (polski lub rosyjski / ukraiński) wybiera zdający. Wybór języka nie ma wpływu na ocenę z egzaminu.  

 

Problematyka egzaminu licencjackiego (fil. rosyjska)

Problematyka egzaminu licencjackiego (KRiNS)

Problematyka egzaminu licencjackiego (fil. ukraińska)

(Język i kultura Rosji)

 

 

Terminy egzaminów licencjackich


 

Magisterium

Przepisy

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem studiów UJ par. 18, pkt. 3:

"Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI prze opiekuna pracy najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2" [czyli na dwa tygodnie przed końcem września  - przypis IFW].

Grafik czynności zwiazanych z zatwierdzaniem pracy licencjackiej

do 15 września

ostateczny termin składania pracy dyplomowej u Promotora przez studenta

18-15 dni przed obroną

zgłoszenie przez Promotora (droga mejlową) tytułu pracy (w języku pracy) do sekretariatu w celu otwarcia Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

14 dni przed obroną dla magisterium

złożenie przez Studenta pracy dyplomowej w sekretariacie wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami

10 dni przed obroną

podanie przez Promotora nazwiska Recenzenta pracy do sekratariatu

5 dni przed obroną

podanie przez Promotora  składu Komisji do sekretariatu

Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych

Instrukcje dla studentów, promotorów i recenzentów dotyczące obsługi APD

 

Jakie dokumenty należy złożyć przed obroną pracy magisterskiej

1. Po uzyskaniu zaliczenia z seminarium magisterskiego (ukończeniu pracy  magisterskiej) promotor  pracy powiadamia sekretariat wysyłając zatwierdzony temat pracy (w języku, w jakim praca została napisana). Otwiera to magistrantowi możliwość wprowadzenia pracy magisterskiej oraz wymaganych informacji na jej temat do systemu APD (poprzez USOS).

Nie wolno zapomnieć, że po uzyskaniu wszytkich zaliczeń należy w USOS zaznaczyć "zgłoszony do rozliczenia" [czyli: indeks elektroniczny zgłoszony do zaliczenia roku]. Wcześniej należy sprawdzic prawidłowość podpięć przedmiotów.

2. Po wprowadzeniu pracy oraz wszystkich danych należy wydrukować pracę magisterską oraz "Oświadczenie o udostępnianiu pracy w internecie i czytelni" z systemu APD.

3. Pracę wraz z "Oświadczeniem" wydrukowanym z APD oraz:

a.    Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym  W przypadku odpisu dyplomu jedynie w jęz. polskim proszę zaznaczyć wszędzie 0 (zero). Koszt dyplomu to 60 zł, koszt każdego odpisu w języku obcym: 40 zł.

b.    Czterech identycznych zdjęć dyplomowych o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (w przypadku odpisu w języku obcym – dodatkowe zdjęcie). ZDJĘCIA NALEŻY Z TYŁU PODPISAĆ IMIENIEM I NAZWISKIEM

c.    Formularz Biura Karier - do pobrania TUTAJ.

Zlecenie wpłaty za dyplom zostanie wygenerowane po złożeniu wymaganych dokumentów.

Wszystkie dokumenty należy złożyć na 14 dni przed planowaną obroną lecz PO UZYSKANIU WSZYTKICH WPISÓW W ELEKTRONICZNYM INDEKSIE W USOS -  nie wcześniej jednak niż na miesiąc przed obroną oraz nie poźniej niż do 30 września.      

Odbiór dyplomu w pokoju 8 przy ul. Reymonta 4. Przypominam, przed odbiorem dyplomu należy oddać wszytkie wypożyczone książki. Wszelkie pytania na temat odbioru dyplomów proszę kierować do pani mgr Bogusławy Kustry  b.kustra@uj.edu.pl

Zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Rektora UJ z dnia 1 czerwca 2012 roku praca dyplomowa  w wersji papierowej jest zwracana absolwentowi wraz z wydaniem dyplomu ukończnia studiów.

Egzamin magisterski dla filologii rosyjskiej oraz kultury Rosji i narodów sąsiednich (jednolite studia magisterskie oraz SUM)

Egzamin magisterski dla filologii filologii ukraińskiej (jednolite studia magisterskie oraz SUM)