Wymiary Języka i Kultury Biznesu

Termin: 06.02.2020 - 29.02.2020

DOBLAC 2020
Dimensions of Business Language and Culture
Wymiary Języka i Kultury Biznesu
Katowice, 22-23.10.2020


Szanowni Państwo,
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w
drugiej edycji konferencji
Dimensions of Business Language and Culture
Celem konferencji jest prezentacja oraz dyskusja dotycząca wyników badań w zakresie
szeroko rozumianej kultury i języka biznesu z punktu widzenia różnych dyscyplin
naukowych, zarówno językoznawstwa jak i kulturoznawstwa, socjologii, psychologii czy
innych dziedzin zajmujących się taką tematyką. Tematem przewodnim będą wartości, które
wpływają na to w jaki sposób osoby działające w świecie biznesu komunikują się oraz na
kształt biznesu.
Analiza powyższych problemów będzie obejmowała następujące zagadnienia:
● gatunki języka biznesu,
● werbalna, niewerbalna i parawerbalna komunikacja w biznesie
● kulturowe oraz językowe aspekty kontraktów, spotkań, negocjacji, prezentacji
biznesowych, marketingu i reklamy,
● etyka w biznesie,
● biznes i stereotypy,
● typologia kultur,
● management,
● kulturowe i językowe aspekty public relations, rekrutacji i pracy w grupie,
● rola humoru w biznesie,
● biznes a religia,
● kultury korporacyjne,
● zarządzanie konfliktem w biznesie,
● szok kulturowy,
● dydaktyka języka biznesu.
Każdy prelegent będzie miał 30 minut na swoje wystąpienia (20 minut na prezentację i 10
minut na dyskusję). Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa. Językami konferencji
są angielski i polski.
Zapraszamy również uczestników bez referatów.
Mamy przyjemność ogłosić, że następujący wykładowcy plenarni zgodzili się wygłosić swoje
wykłady podczas konferencji:
Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. Václav Řeřicha
Palacký University Olomouc
Marta Hawkins, PhD
Associate Dean of London School of Science and Technology, Elephant & Castle
dr Władysław Chłopicki
Uniwersytet Jagielloński
Ważne daty:
Termin zgłaszania abstraktów: 15 maja 2020
Rejestracja: 15 maja 2020
Potwierdzenie przyjęcia: 15 czerwca 2020
Opłata: 15 lipca 2020
Konferencja: 22-23 października 2020
Zgłaszanie abstraktów:
Abstrakty opisujące temat prezentacji, liczące do 300 słów, należy wysyłać za pośrednictwem
formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie konferencji
https://doblacwebpageeng.wixsite.com/doblac2020 w zakładce REJESTRACJA nie później
niż do 15 maja 2020.
Miejsce konferencji: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)
ulica Bankowa 11a, 40-007 Katowice http://www.ciniba.edu.pl/
Opłata: opłata obejmuje koszty udziału, materiały konferencyjne, przerwy kawowe,
uroczysty obiad (opcjonalne) i koszt wydawnictwa. Opłata konferencyjna nie pokrywa
zakwaterowania.
(płatna do 15 lipca 2020)
Opcje:
1.) uczestnictwo z referatem: 400zł
2.) uczestnictwo bez referatu: 300zł
Więcej informacji na stronie: https://doblacwebpageeng.wixsite.com/doblac2020
W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z organizatorami pod adresem:
doblac@us.edu.pl
Z wyrazami szacunku,
Komitet naukowy:
prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka
dr hab. prof. UŚ Krystyna Warchał
dr hab. prof. UŚ Adam Wojtaszek
dr Marta Hawkins
Komitet organizacyjny:
dr Urszula Michalik
dr Paweł Zakrajewski
mgr Iwona Sznicer
mgr Anna Stwora
mgr Iwona Wojtala

Data opublikowania: 06.02.2020
Osoba publikująca: Żaneta Pawlak