Program LEKTORZY - nabór 2020/2021.

Termin: 03.02.2020 - 29.02.2020
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, że dnia 3 lutego br. zostanie ogłoszony nabór wniosków o udział w Programie LEKTORZY - nabór 2020/2021.

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie wykwalifikowanych lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych uczelni.

O skierowanie do zagranicznego ośrodka akademickiego mogą ubiegać się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełniają m.in. następujące wymagania:


  *   posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub neofilologii, lub tytuł zawodowy magistra dowolnego kierunku studiów humanistycznych i społecznych
  *   mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację/specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego
  *   mają doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego poświadczone odpowiednimi dokumentami
  *   znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania

W ramach Programu lektorzy - stypendyści NAWA będą przygotowywali i prowadzili kursy języka polskiego jako obcego oraz zajęcia związane z upowszechnianiem wiedzy o Polsce - jej kulturze i historii.

Zainteresowani udziałem w Programie mogą składać wnioski w terminie 3-28 lutego 2020 roku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2020 roku.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-lektorzy/ogloszenie.
Data opublikowania: 03.02.2020
Osoba publikująca: Żaneta Pawlak