Polacy w Petersburgu na przełomie XIX i XX wieku – spotkanie z prof. Tamarą M. Smirnową

Termin: 16.01.2020 - 20.01.2020
Polacy w Petersburgu na przełomie XIX i XX wieku – spotkanie z prof.
Tamarą M. Smirnową

20 stycznia 2020 r., godz. 18.00, Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek
Główny 25.


Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza na kolejne spotkanie w ramach
cyklu organizowanego od lat wspólnie z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu
i Porozumienia pn. Dialog polsko-rosyjski w MCK. Tym razem prof. Tamara M.
Smirnowa opowie o diasporze polskiej w przedrewolucyjnym i porewolucyjnym
Petersburgu.

Od połowy XIX wieku Polacy odgrywali istotną rolę w życiu społecznym,
kulturalnym, naukowym, artystycznym, gospodarczym i politycznym tej
wielonarodowej i wielokulturowej metropolii. Najważniejszymi cechami
konstytutywnymi polskiej diaspory obok języka, książki oraz religii
rzymskokatolickiej była aktywność społeczna, rozwijająca się zwłaszcza po
rewolucji 1905 roku oraz w latach I wojny światowej.

Dziś pamięć o niej uległa zapomnieniu – zarówno w Rosji, jak i w Polsce.
Unikalnego materiału od odtworzenia tego nieistniejącego już świata
dostarcza kwerenda archiwalna i prasowa, wydobywająca na światło dzienne
nieznane bądź zapomniane fakty dotyczące działalności społecznej i
kulturalnej Polaków w dawnej stolicy Rosji. Dla wielu z nich pobyt nad
Newą był na tyle istotny, że zaważył na ich dalszym życiu, trudno też
przecenić wkład byłych petersburżan w budowę odrodzonej Polski po 1918
roku.

Spotkanie w języku rosyjskim z tłumaczeniem symultanicznym na język
polski.


Tamara M. Smirnowa – historyk, związana zawodowo z Wydziałem
Humanistycznym Sankt-Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu Aparatury
Kosmicznej, autorka kilku monografii, w tym opartych na badaniach
źródłowych, fundamentalnych opracowań z zakresu historii społecznej
mniejszości narodowych w Imperium Rosyjskim, m.in. Narodowość –
petersburżanie. Życie kulturalne mniejszości narodowych Petersburga i
Obwodu Leningradzkiego w XX wieku oraz kilkuset artykułów naukowych i
popularno-naukowych.

Jest pionierką badań nad diasporą polską w przedrewolucyjnym i
porewolucyjnym Petersburgu/Piotrogrodzie. Jej monografia Stowarzyszenia
polskie w Petersburgu w końcu XIX i na początku XX wieku jest jedynym tego
typu opracowaniem w języku rosyjskim. W ramach wydanej przez Konsulat
Generalny RP w Sankt Petersburgu serii „Polonica Petropolitana”
opublikowała Polacy w radzieckim przedwojennym Leningradzie (2006) oraz
„Sokół Polski” w Petersburgu: historia widoczna (2008). Od kilku lat
współpracuje też z wydawaną przez MCK encyklopedią internetową Polski
Petersburg.

Będąc pasjonatką nadnewskiej metropolii, prof. Smirnowa udziela się także
jako krajoznawca i przewodnik, jest również aktywną działaczką społeczną.
W dowód uznania za promowanie wiedzy o losach petersburskiej Polonii w
2013 roku wyróżniona została odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. W
2019 r. odebrała za swoją ostatnią monografię Życie teatralne
wielonarodowego Piotrogrodu-Leningradu w latach  1917–1941, nadawaną za
najlepsze opracowania dotyczące Petersburga, prestiżową nagrodę Nikołaja
P. Ancyfierowa.

Serdecznie zapraszamy.

Dorota Korohoda
Rzecznik prasowy| Press Officer
Ośrodek Komunikacji | The Communication Department
Międzynarodowe Centrum Kultury | International Cultural Centre
Data opublikowania: 16.01.2020
Osoba publikująca: Żaneta Pawlak