Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania

Termin: 08.01.2020 - 20.02.2020

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

 

oraz współorganizatorzy:

 

Niżyński Państwowy Uniwersytet im. Mikołaja Gogola

Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka

Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza

Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia

mają zaszczyt zaprosić na

I Międzynarodową Konferencję Naukową

Pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

 prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka

na temat

Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych.

Diagnozy i znaki zapytania

 

 Kraków, 26-27.lutego 2020 r.

 Rozpad Związku Radzieckiego uruchomił zmiany, które doprowadziły do odzyskania niepodległości byłych republik. Państwa dawnego bloku wschodniego weszły na drogę transformacji społeczno-kulturowej, politycznej oraz ekonomicznej. Skutki tego procesu są bardzo różnorodne i złożone.  Niektóre państwa, takie jak np. Polska, zintegrowały się z zachodnimi strukturami i są uważane za przykład sukcesu transformacyjnego. Zupełnie inną ścieżką poszła Ukraina, która pozostawała pod silnym wpływem Rosji. Próby zmiany kursu na prozachodni zakończyły się konfliktem militarnym z Rosją i aneksją Krymu. Trudno dzisiaj prognozować, w jakim kierunku będą  przebiegać  przekształcenia i modernizacje w obu krajach. W Polsce w 2015 r. oraz na Ukrainie w 2014 r. doszło do zmiany politycznej. Upadek dotychczasowych sił politycznych wywołał radykalne zmiany społeczne, ekonomiczne, kulturowe. Procesy polityczne, które do niedawna wydawały się schematyczne i przewidywalne, stają się dzisiaj niemożliwe do przewidzenia nawet w krótkookresowej perspektywie. Brak stabilności ekonomicznej, politycznej, społecznej jest ze wszech miar dotkliwy i zaburza poczucie bezpieczeństwa na wielu poziomach życia. Ryzyka  czy zagrożenia są nader widoczne w przestrzeni obu państw, które cały czas przechodzą transformację, będąc  jednocześnie poddane oddziaływaniu niejednorodnych sił globalizacyjnych. Zmiany wywołane przebudową stosunków ekonomicznych, społecznych, politycznych sprawiły, że społeczeństwa te są par excellence społeczeństwami ryzyka. Następuje w nich multiplikacja ryzyka ekonomicznego, osobistego, technologicznego, społecznego, zdrowotnego, ekologicznego. Odpowiedzią społeczeństw mającą minimalizować zagrożenia jest kontestacja sił politycznych postrzeganych jako sprawców ryzyka, poparcie partii politycznych, które mogą zminimalizować owe ryzyka,  eskapizm polegający na wycofaniu się w sferę prywatną lub emigracja, co jest widoczne szczególnie na Ukrainie. Zarówno w  dyskursach akademickich, lecz także w debatach publicznych, coraz częściej pojęcie „konsolidacji” ustępuje miejsca „dekonsolidacji”, a demokracja liberalna konfrontowana jest z jej nieliberalną wersją. Historia  jeszcze się nie skończyła i dzisiaj,  analizując zmiany zachodzące w obu krajach, trudno jest przewidzieć, jaki będą miały kierunek, jaki przybiorą kształt oraz jakie wywołają konsekwencje dla Europy Środkowo-Wschodniej. Warto też podkreślić, że współcześnie oba państwa łączy o wiele więcej niż w przeszłości. Polska stała się beneficjentem kryzysu społecznego na Ukrainie. Masowa emigracja edukacyjna i zarobkowa z Ukrainy do Polski stawia oba państwa przed poważnymi wyzwaniami natury społecznej, ekonomicznej, kulturowej, etycznej i politycznej.

Organizowana konferencja ma na celu zdiagnozowanie i opis współczesnych wyzwań, problemów, napięć, jakie występują wśród obywateli  Polski i Ukrainy.  W zakresie poruszanych problemów znajdują się:

 • Migracja
 • Rynek pracy
 • Edukacja
 • Nierówności społeczne
 • Konflikty społeczne
 • Kondycja moralna
 • Religijność
 • Trauma (post)transformacyjna i wojenna
 • Demografia i struktura ludności
 • Media i komunikowanie masowe
 • Integracja społeczna imigrantów
 • Kobiety w społeczeństwie obywatelskim
 • Kondycja społeczeństwa obywatelskiego
 • Kryzys przywództwa i politycznej reprezentacji
 • Tożsamość narodowa n a styku kultur, w tym: etnocentryzm, nacjonalizm, ksenofobia
 • Konsolidacja i dekonsolidacja demokracji
 • Radykalizacja poglądów
 • Populizm i demagogia

 

Wymienione obszary tematyczne nie wyczerpują całej problematyki społecznych problemów, przed jakimi stoją oba społeczeństwa. Oczekujemy, że dzięki Państwa zgłoszeniom uzupełnimy listę problemów, nad którymi należy się zastanowić
 oraz poddać  systematycznej i pogłębionej refleksji naukowo-badawczej.

 

Rada Naukowa

dr. hab. Grzegorz Foryś, prof., Uniwersytet Pedagogiczny – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

prof. dr hab. Janusz Majcherek, Uniwersytet Pedagogiczny

prof. dr hab. Andrzej Jaeschke, Uniwersytet Pedagogiczny

prof. dr hab. Jarosław Moklak, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Krzysztof Koseła, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof., Uniwersytet Pedagogiczny

dr hab. Dorota Probucka, prof. Uniwersytet Pedagogiczny

dr hab. Piotr Stawiński, prof., Uniwersytet Pedagogiczny

dr hab. Krzysztof Czekaj, prof., Uniwersytet Pedagogiczny

dr hab. Lena Bocharova, prof., Uniwersytet Pedagogiczny

dr hab. Liudmyla Kryvachuk, prof., Uniwersytet Pedagogiczny

dr hab. Radosław Marzęcki, prof., Uniwersytet Pedagogiczny

dr hab. Marcjanna Nóżka, prof., Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Maria Zielińska, prof., Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Hanna Kowal, prof., Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia

dr hab. Hrygorij Wasianowycz, prof., Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia

dr hab. Jurij Paczkowski, prof., Uniwersytet Lwowski

prof. Oleksander Bojko, Niżyńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Mikołaja Gogola

dr hab. Svitlana Schudlo, prof., Państwowy Uniwersytet w Drohobyczu

prof. Anatoliy Kruglashov, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza

prof. Sergiy Kurbatov, Instytut Szkolnictwa Wyższego Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Uniwersytet w Uppsali Szwecja         

prof. Roman Ofitsynskyy, Uniwersytet Karpacki im. Augustyna Wołoszyna w Użhorodzie

prof. Vasyl Klimonczuk, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka

prof. Vasyl Mishchanin, Państwowy Uniwersytet w Użhorodzie

prof. Igor Kryvosheia, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawla Tyczynny w Humaniu

prof. Mykoła Doroszko, Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki

dr Ryszard Kozioł, Uniwersytet Pedagogiczny

 

 KOMITET ORGANIZACYJNY

mgr Mateusz Kamionka,  Uniwersytet Pedagogiczny- przewodniczący komitetu organizacyjnego

dr hab. Piotr Długosz, prof., Uniwersytet Pedagogiczny

             dr Justyna Tomczyk, Uniwersytet Pedagogiczny

dr Łukasz Stach, Uniwersytet Pedagogiczny

 

STRONA KONFERENCJI:

https://ifis.up.krakow.pl/polska-i-ukraina-konferencja/

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

Mateusz Kamionka mattkamionka@gmail.com, tel. +48 506919441

oraz www.facebook.com/mateusz.kamionka.9

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: 

https://docs.google.com/forms/d/1FSsyYtOHOqNoT-WPKILWzbe7c4d2T2sOxyaQEs7-Tls/edit?usp=sharing_eil&ts=5dd24825

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

WAŻNE TERMINY:

 • do 15.01.2020 r. – przesłanie karty zgłoszenia wraz tytułem referatu i krótkim abstraktem
 • do 30.01.2020 r. – informacja o akceptacji zgłoszonych tematów wystąpień
 • do 10.02.2020 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej w formie przelewu na konto
 • do 15.02.2020 r. – przesłanie uczestnikom programu konferencji.

 

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI:

• OPŁATA KONFERENCYJNA – 350 zł

• DLA DOKTORANTÓW – 150 zł

• DLA UCZESTNIKÓW Z UKRAINY I BIAŁORUSI – 150 zł 

 

Obrady będą prowadzone w językach: polskim, ukraińskim,  rosyjskim.

 

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy wyżywienie, bufet kawowy, materiały konferencyjne.

Proponujemy również w pomoc w znalezieniu noclegów na czas trwania konferencji.

 

Referaty zostaną wydane po pozytywnych recenzjach w monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, które znajduje się na liście wydawnictw MNiSW.

 

Poniżej podajemy numery kont bankowych do przelewów opłat konferencyjnych.  Prosimy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko z dopiskiem DK-112

Dla rozliczeń bezgotówkowych podajemy nr konta podstawowego Uczelni: PEKAO S.A. 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687.

Dla rozliczeń bezgotówkowych (przelew zagraniczny) podajemy nr konta: PEKAO S.A. IBAN PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422, Kod SWIFT: PKOPPLPW.

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 08.01.2020
Osoba publikująca: Żaneta Pawlak