Poszukiwanie transcendencji

Termin: 03.01.2019 - 20.02.2019

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa – tel. (48 22) 561 89 03

 

 

Katedra Modernizmu Europejskiego WNH UKSW
Zakład Literaturoznawstwa Transkulturowego

zaprasza na międzynarodową konferencję naukową

z cyklu Tłumaczenie poezji-negocjowanie wyobraźni

pod  hasłem

 

Poszukiwanie transcendencji

Warszawa, 6-7 maja 2019

 

Zakład Literaturoznawstwa Transkulturowego ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową Tłumaczenie poezji – Poszukiwanie transcendencji, która stanowi kontynuację rozważań nad zagadnieniem tłumaczenia poezji, jakie podjęliśmy w roku 2012 i 2016.

Dyskusję otwierał problem poszukiwań i negocjacji dotyczących artykulacji poezji w różnych językach. Drugie spotkanie poświęcone było formie poetyckiej  i wyzwaniom, jakim poddawana jest w procesie tłumaczenia, a także wyzwaniom, jakie forma poetycka stawia tłumaczom.

Wykład gościnny prof. Michael Edwards

"The Charitable Work of Translation"

Tym razem tematem spotkania jest kwestia poezji wobec transcendencji oraz zmultiplikowanych trudności tłumaczenia tekstu poetyckiego odnoszącego się do doświadczenia transcendencji. Doświadczenie to obecne w konkretnej literaturze narodowej uruchamia tradycje i paradygmaty, konwencje i konteksty, których zrozumienie wychodzi daleko poza kod językowy pretendując jednocześnie do uchwycenia rzeczywistości uniwersalnej. W procesie tłumaczenia ujawnia się wspólnota zmagań w poszczególnych językach by transcendencję zwerbalizować.

.

Proponowane porządki tematyczne:

1. Perspektywa historyczna, diachroniczność i  style mówienia o transcendencji

2. Perspektywa dialogu międzywyznaniowego i ekumenicznego

3. Perspektywa duchowości

4. Perspektywa genologiczna.

Proponowane zagadnienia stanowią propozycje, zaproszenie do rozmowy i spotkania. Zachęcamy do prezentacji także innych aspektów dotyczących poszukiwania transcendencji i tłumaczenia poezji.

Prosimy o przesyłanie abstraktów w j. angielskim oraz w wersji dwujęzycznej dla referatów dotyczących poezji polskiej (w języku polskim i angielskim) z zaznaczeniem afiliacji i krótką informacją biograficzną na adres questfortranscendence@gmail.com .

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 lutego 2019.

Informacje o przyjęciu zgłoszenia otrzymają Państwo do 1 marca 2019.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: do 30 marca 2019.

Opłata konferencyjna w kwocie 100 EUR obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, obiadu i przerw kawowych.

Wszelkie informacje dotyczące terminu wpłat, numeru rachunku bankowego, możliwości wystawienia faktury - zostaną przesłane w zawiadomieniu o akceptacji propozycji wystąpienia konferencyjnego.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska

Sekretarz – mgr Maciej Papierski

Rada naukowa:

Prof. dr hab. Piotr Mitzner

Prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany

Prof. UG dr hab. Jean Ward

 

Dotychczas ukazały się tomy:

Tłumaczenie poezji-negocjowanie wyobraźni. Poszukiwania, Wydawnictwo UKSW Warszawa 2014 (ISBN 978-83-64181-80-1)

 

Tłumaczenie poezji-negocjowanie wyobraźni. Poszukiwania formy, Wydawnictwo UKSW Warszawa 2018 (ISBN 978-83-8090-436-1).

 

Data opublikowania: 03.01.2019
Osoba publikująca: Żaneta Pawlak