SŁOWIAŃSZCZYZNA DAWNIEJ I DZIŚ JĘZYK, LITERATURA, KULTURA

Termin: 28.12.2018 - 30.01.2019
INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
W RAMACH OBCHODÓW SWOJEGO 50-LECIA
zaprasza w dniach 4-5 kwietnia 2019 roku
do Wrocławia na
IV MIĘDZYNARODOWĄ INTERDYSCYPLINARNĄ
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
SŁOWIAŃSZCZYZNA DAWNIEJ I DZIŚ
JĘZYK, LITERATURA, KULTURA
pod Patronatem Honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dra hab. Adama Jezierskiego
Iloma językami władasz, tylekroć jesteś człowiekiem.
(Johann Wolfgang von Goethe)
Celem czwartego międzynarodowego spotkania naukowego z cyklu „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura” jest wymiana poglądów dotyczących współczesnych języków słowiańskich, literatury i pograniczy kulturowych.
Proponujemy następujące obszary refleksji:
 Współczesne teorie i metodologie badawcze oraz ich zastosowanie
 Ewolucja badań onomastycznych
 Frazeologia a JOS
 Komparatystyka – obszar badań interdyscyplinarnych
 Polityka językowa a media
 Badania korpusowe
 Glottodydaktyka
 Tłumacz we współczesnym świecie – zadania i dylematy
 Teatr – czy nadal medium uniwersalne?
 Kino na granicy
 Mity i stereotypy w języku, literaturze oraz kulturze
 Intertekstualność w literaturze, kulturze i języku
 Literatura pograniczy językowych
 Wzajemna recepcja literatur słowiańskich
 Korespondencja sztuk.
Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień.
Językami konferencji są wszystkie języki słowiańskie, język angielski oraz niemiecki.
Planowany czas prezentacji referatu: 15-20 minut. Przewidujemy opłatę konferencyjną, w wysokości 450 złotych (110 Euro) dla pracowników naukowych, 400 złotych (95 Euro) dla doktorantów, obejmującą: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, uroczystą kolację, wydanie monografii naukowej.
Dla uczestników konferencji przewidziany jest również program kulturalny w postaci wizyty we wrocławskim Muzeum Narodowym.
Niezbędne informacje oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie konferencji: www.slowianszczyzna.wordpress.com, oraz na stronie Instytutu Filologii Słowiańskiej: www.ifs.uni.wroc.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: slowianszczyzna.konf@gmail.com do 25 lutego 2019 r.
Informacje o akceptacji zgłoszenia zostaną przesłane do 1 marca 2019 r.
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo wyboru referatów.
Numer konta bankowego do wniesienia opłaty konferencyjnej zostanie podany 4 marca 2019 r. Termin wnoszenia opłat upływa 20 marca 2019 r.
O szczegółach organizacyjnych będziemy powiadamiać Państwa w osobnej korespondencji mailowej. Wszystkie informacje, terminarz oraz program konferencji będą dostępne na stronie www.slowianszczyzna.wordpress.com.
Pragniemy również poinformować, iż pokłosiem naszego spotkania będzie monografia naukowa.
Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.
Komitet organizacyjny:
Opiekunowie naukowi:
prof. dr hab. Michał Sarnowski
prof. dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego:
dr Agnieszka Kołodziej
Sekretarze:
dr Magdalena Ślawska
dr Anna Ursulenko
mgr Agnieszka Olecka
mgr Maria Stryszewska
Data opublikowania: 28.12.2018
Osoba publikująca: Żaneta Pawlak