Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia

Termin: 17.12.2018 - 30.01.2019

 

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

Uniwersytetu Warszawskiego

oraz

Katedra Polonistyki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego

Katedra Filologii Słowiańskiej Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego

Katedra Historyczno-Kulturowego Dziedzictwa Białorusi

Republikańskiego Instytutu Wyższej Szkoły w Mińsku

 

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

 

Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku:

Europa Środkowo-Wschodnia

 

Warszawa, 9-11 maja 2019 r.

 

Historia Polski to w znacznej mierze historia mądrych, zdolnych i silnych kobiet, zarówno anonimowych, jak i tych, których nazwiska są dobrze znane w świecie. Listę otwiera Maria Skłodowska-Curie, która zajęła pierwsze miejsce w rankingu 100. najbardziej wpływowych kobiet świata, ale nie wolno nam zapominać i o innych wielkich Polkach: Emilii Plater, Izabeli Czartoryskiej, Marii Konopnickiej czy Irenie Sendlerowej, wszystkich tych, które skutecznie działały w dziedzinie kultury, nauki, polityki i życia społecznego. Odzyskanie przez nasz kraj niepodległości, o którą walczyły także kobiety, zbiegło się w czasie z nadaniem im praw wyborczych na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z dnia 28 listopada 1918 r. Niemal w tym samym okresie kobiety uzyskały prawa wyborcze w większości państw Europy Środkowo-Wschodniej. Te wyjątkowe dla Polski i ważne dla statusu kobiet wydarzenia zainspirowały nas do podjęcia refleksji na temat ich roli w kulturze oraz życiu społeczno-politycznym Polski, a także krajów regionu na przestrzeni dziejów.

Celem organizowanej konferencji jest próba zaprezentowania powyższej problematyki w jak najszerszej perspektywie badawczej (wychodzącej poza problematykę polską, a obejmującej cały region Europy Środkowo-Wschodniej) oraz dyskusja o charakterze interdyscyplinarnym, toteż do wzięcia udziału w niej zapraszamy zarówno literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, jak też historyków, socjologów, politologów oraz przedstawicieli innych dziedzin refleksji humanistycznej.

 

Sugerujemy podjęcie namysłu nad następującymi kwestiami:

  • Co znaczy „być kobietą”: historia, współczesność, perspektywy.
  • Jak zmieniało się postrzeganie i rola społeczna kobiet?
  • Na czym opiera się kobieca tożsamość i co ją wyznacza?
  • Jakie mity na temat kobiety i kobiecości utrwaliła kultura?
  • Fenomen kobiecości i formy jej konceptualizacji w kulturze i myśli filozoficznej.
  • Kobieta jako autorka i bohaterka dzieła sztuki (twórca kultury).
  • Rola kobiet w życiu społecznym i politycznym państw regionu.
  • Kobieca cielesność i duchowość.
  • (Auto)biograficzność w twórczości kobiet.

 

Jesteśmy otwarci na propozycje własnych wątków badawczych.

 

Czas wystąpienia – 15 minut.

Języki robocze konferencji: język polski, rosyjski, angielski.

 

Formularz zgłoszenia wraz z proponowanym tematem i krótkim streszczeniem (do 500 znaków) w języku wystąpienia prosimy wypełnić na stronie internetowej
https://goo.gl/forms/XbGUgQWtZXKlYzbA3 do dnia 1 marca 2019 roku.

 

Teksty wystąpień o objętości od 20000 do 30000 znaków zostaną opublikowane w recenzowanym czasopiśmie lub recenzowanej monografii wieloautorskiej (zgodnie z decyzją uczestników konferencji).

 

Ważne terminy:

 

Nadsyłanie zgłoszeń do dnia 1.03.2019.

Przesłanie informacji o akceptacji tematu wystąpienia do 15.03.2019.

Wniesienie opłaty konferencyjnej do 1.04.2019.

 

Opłata konferencyjna:

 

Opłata za udział w konferencji wynosi 400 zł (lub 100 euro dla cudzoziemców). Numer konta, na który należy wnosić opłatę zostanie podany w zawiadomieniu o akceptacji zgłoszenia.

Opłata konferencyjna obejmuje pokrycie kosztów organizacyjnych, przerw kawowych, obiadów oraz publikacji artykułów wygłoszonych na konferencji po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzentów naukowych.

Koszty przejazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy konferencji bądź ich macierzyste uczelnie.

 

Uczestników konferencji, którzy potrzebują oficjalnego zaproszenia do uzyskania wizy, prosimy o jak najszybsze powiadomienie o tym organizatorów.

 

Kontakt:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: konferencja.ksi@uw.edu.pl

 

Łączymy wyrazy szacunku

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

dr hab. Iwona Krycka-Michnowska (Uniwersytet Warszawski) - przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

prof. Ałła Krawczuk (Lwowski Uniwersytet Narodowy)

dr hab. Joanna Getka (Uniwersytet Warszawski)

dr Monika Grącka (Uniwersytet Warszawski)

dr Elena Janchuk (Uniwersytet Warszawski) - sekretarz konferencji

dr Aliona Liubaya (Republikański Instytut Wyższej Szkoły)

dr Marcin Niemojewski (Uniwersytet Warszawski)

dr Oksana Ostapczuk (Moskiewski Uniwersytet Państwowy)

 

Data opublikowania: 17.12.2018
Osoba publikująca: Żaneta Pawlak